Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định đồng loạt tăng giá xăng dầu từ 15h. Giá xăng dầu ngày 20 tháng 11 tăng trong khoảng 385-434 đồng/lít, lên trên 18.580 đồng/lít đối với RON 92. Cụ thể, giá xăng RON 92 tăng 434 đồng/lít; xăng E5 tăng 385 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 408 đồng/lít; dầu hỏa tăng 419 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 473 đồng/kg. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng RON 92 không cao hơn 18.580 đồng/lít; xăng E5 không cao hơn 18.243 đồng/lít. Riêng dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.019 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 13.617 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 12.382 đồng/kg. Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay (bảng giá của Petrolimex) Tại kỳ điều hành giá lần này, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã phải xả mạnh quỹ bình ổn giá xăng dầu lên gấp đôi. Cụ thể, mức chi bình ổn giá với xăng khoáng là 600 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít); xăng E5 600 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít); dầu diesel 300 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 250 đồng/lít); dầu hỏa 400 đồng/lít (kỳ trước sử dụng 200 đồng/lít); dầu mazut 350 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 270 đồng/kg).