Giá dầu

Ngày 27/10 giá dầu vẫn ở dưới ngưỡng 50 USD/thùng

Hôm nay, ngày 27/10 giá dầu vẫn ở ngưỡng ổn định không có nhiều biến chuyển. Giá dầu  ở...