Ai cũng có những khó khăn, trắc trở trong cuộc đời. Tuy nhiên, chuyện chúng ta trải qua sẽ không giống nhau, bởi người nào cũng có ưu nhược...