Giá dầu sau một thời gian đầy biến động và không ngừng giảm, nhờ chính sách của OPEC sẽ tác động lên thị trường năng lượng, giá dầu đã liên...