Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định đồng loạt tăng giá xăng dầu từ 15h. Giá xăng dầu ngày 20 tháng 11 tăng trong khoảng 385-434 đồng/lít,...