Dự kiến đến 2022 Lọc dầu Dung Quất sẽ đạt chuẩn EURO 5 đây là tin tức đáng mừng trong ngành lọc dầu Việt Nam. Theo như chúng tôi...