Theo Cục Hải Quan Việt Nam, tính từ đầu năm cho đến nay, nhập khẩu xăng dầu Việt Nam đạt 8,66 triệu tấn tương đương với hơn 3,4 tỷ USD....