Ngày 5/12, Thông tin từ Bộ Công Thương về điều hành giá xăng dầu, các loại xăng khoáng, E5, dầu mazut, dầu hỏa được giữ ổn định như kỳ...