30000 thùng là sản lượng dầu Iran tăng thêm mỗi ngày. Theo tin tức mới nhất nhận được thì mức sản lượng dự kiến sẽ đạt thùng/ngày vào...