Giá dầu vững trong ngày hôm nay 10/4, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh và tình trạng bất ổn chính trị ở Syria, mặc dù hoạt động khoan...