Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 16 giờ 30 ngày 05 tháng 10 năm 2016 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới. Giá...