Giá xăng RON trên thị trường hiện tại là đồng/lít, giá xăng sinh học (E5) là đồng/lít. Tuy nhiên, dự kiến trong kỳ điều hành giá mới...