Trong bối cảnh giá dầu đang ngày càng giảm, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) vẫn hoàn thành đủ chỉ tiêu lợi nhuận cũng như kế hoạch đã đề ra. Điều đó đã được khẳng định trong báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 vừa qua của PVN.

Dù giá dầu giảm nhưng lợi nhuận của PVN vẫn tăng mạnh

Trong báo cáo mới nhất về kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), tập đoàn này đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra dù hiện nay, chúng ta đều biết giá dầu đang ngày càng giảm, ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của các tập đoàn dầu khí và đơn vị liên quan.

Theo báo cao, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn xăng dầu 10 tháng đạt 367,2 nghìn tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch 10 tháng và bằng 84% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 18 nghìn tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm.

Dù giá dầu giảm nhưng lợi nhuận của PVN vẫn tăng mạnh

Dù giá dầu giảm nhưng lợi nhuận của PVN vẫn tăng mạnh

Tổng sản lượng khai thác dầu 10 tháng đạt 23,41 triệu tấn, vượt 9,8% kế hoạch 10 tháng và bằng 91,3% kế hoạch năm; trong đó, sản lượng khai thác dầu 10 tháng đạt 14,46 triệu tấn (ở nước ngoài đạt 1,70 triệu tấn); sản lượng khai thác khí đạt 8,95 tỷ m3. Kết quả sản xuất các sản phẩm khác của PVN cũng đều vượt kế hoạch đề ra.

Sản xuất điện đạt 17,66 tỷ kWh, vượt 4% kế hoạch 10 tháng và 87,1% kế hoạch năm. Sản xuất đạm đạt 1,34 triệu tấn, vượt 3,0% kế hoạch 10 tháng và bằng 85,2% kế hoạch năm, sản xuất xăng dầu 10 tháng đạt 5,62 triệu tấn, vượt 15,3% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 98,8% kế hoạch năm.

Xem thêm >>> Thế giới sẽ tiếp tục thừa dầu thô vào năm 2017

Giá dầu suy giảm đã ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả sinh lời vốn của tập đoàn xăng dầu và nhiều đơn vị thành viên, ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực từ khâu tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến dịch vụ khoan, địa chấn, khảo sát, chế tạo giàn, cung ứng vật tư – thiết bị, xây lắp vận chuyển…. Về đầu tư, việc triển khai ở một số dự án trọng điểm của ập đoàn cũng có nhiều phát sinh và gặp nhiều khó khăn…

Mặc dù vậy, PVN đã rà soát, chấn chỉnh lại những điểm còn chưa hợp lý, chưa hiệu quả trong toàn bộ các khâu, từ quản trị điều hành đến sản xuất kinh doanh, từ con người đến cơ sở vật chất, từ quản lý tài chính, thương mại, thị trường đến đầu tư phát triển…

PVN vẫn hoàn thành đủ chỉ tiêu lợi nhuận và kế hoạch đã đề ra trong bối cảnh giá dầu Việt Nam và trên thế giới đang giảm mạnh quả là tín hiệu đáng mừng cho ngành dầu khí Việt Nam. Và mong rằng PVN vẫn giữ đúng phong độ như hiện nay.