Liên quan đến những vướng mắc của các doanh nghiệp dầu khí và Công ty PVEP phản ánh tại buổi làm việc với Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu vừa qua, về vấn đề thủ tục hải quan đối với hàng hóa Xuất Nhập khẩu (XNK) phục vụ hoạt động dầu khí. Cục Hải Quan Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc mà các doanh nghiệp dầu khí đưa ra.

Các vướng mắc của các doanh nghiệp dầu khí đã được giải đáp

Giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp dầu khí về trường hợp nhà thầu dầu khí tạm nhập – tái xuất máy móc, thiết bị để phục vụ hoạt động khoan dầu khí hoặc thực hiện khai báo hàng XNK chuyển giao có bị điều chỉnh bởi quy định về máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13-11-2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ không. Vì quy định này sẽ gây rất nhiều khó khăn về thủ tục cũng như điều kiện nhập khẩu cho hoạt động dầu khí vì trên 90% máy móc thiết bị tạm nhập để phục vụ công tác thăm dò và phát triển mỏ là máy móc thiết bị đã qua sử dụng? Cục Hải Quan Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, căn cứ quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN, trường hợp doanh nghiệp dầu khí thực hiện tạm nhập tái xuất máy móc, thiết bị để phục vụ hoạt động khoan dầu khí thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này.

Xem thêm >>> Thế giới sẽ tiếp tục thừa dầu thô vào năm 2017

Về khó khăn của các doanh nghiệp dầu khí , Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị trước mắt các doanh nghiệp tuân thủ theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN, bên cạnh đó cần có kiến nghị với Bộ chủ quản để có ý kiến với Bộ Khoa học và Công nghệ cho trường hợp đặc thù của ngành hoặc đại diện các doanh nghiệp cần nêu rõ các khó khăn, vướng mắc cụ thể bằng văn bản để cơ quan Hải quan kiến nghị lên cấp có thẩm quyền.

Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu họp tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp dầu khí

Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu họp tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp dầu khí

Về kiến nghị không phải áp dụng các quy định về dán nhãn năng lượng đối với các thiết bị điện do nhà thầu nhập khẩu trực tiếp sử dụng trên giàn khoan vì hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí, được lắp đặt trên giàn khoan, không kinh doanh, tiêu thụ trên thị trường, không gắn vào lưới điện quốc gia, Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, theo hướng dẫn tại công văn số 3854/BCT-TCNL ngày 21-4-2015 của Bộ Công Thương và công văn 2125/TCNL-KHCN ngày 19-10-2015 của Tổng cục Năng lượng thì hàng hóa thuộc đối tượng phải dánh nhãn năng lượng theo Quyết định 78/2013/QĐ-TTg, không phụ thuộc vào mục đích sử dụng . Do đó, các mặt hàng nhập trên của doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về dán nhãn năng lượng.

Mặt khác, theo hướng dẫn tại công văn 1786/TCHQ-GSQL ngày 11-3-2016 của Tổng cục Hải quan, hàng hóa trong quá trình nhập khẩu không phải thực hiện việc dán nhãn năng lượng, cơ quan Hải quan căn cứ trên Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu được cấp bởi Phòng thử nghiệm được Bộ Công thương chỉ định để thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp dầu khí.

Về việc thực hiện quy định xin giấy phép của Bộ Công An đối với các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đối với các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy nhập khẩu phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng; trình tự, thủ tục, hồ sơ, nội dung kiểm định, phân cấp cơ quan kiểm định các thiết bị phòng cháy, chữa cháy (bao gồm cả nhập khẩu) được thực hiện theo quy định tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy và Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16-12-2014 của Bộ Công an.

Về kiến nghị làm rõ nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17-11-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với quy định về vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí mà trong nước chưa sản xuất được thuộc trường hợp miễn thuế. Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, theo quy định tại Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT thì các danh mục ban hành kèm theo thông tư được áp dụng chung và không phụ thuộc vào mục đích sử dụng; việc ban hành nhiều danh mục là để kiểm tra, đối chiếu với trường hợp hàng hóa chuyên dùng. Như vậy, nếu hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyên dùng thuộc lĩnh vực nào thì chỉ căn cứ vào danh mục cụ thể đó, theo quy định thì hàng hóa chuyên dùng là hàng hóa đòi hỏi phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đặc thù khi sử dụng được nêu trong các chứng chỉ chuyên ngành.

Giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp dầu khí về một số tên hàng thể hiện rất chung chung vì thế khi làm thủ tục nhập khẩu các loại van đầu giếng, van đối áp, van an toàn chống phun trào giếng khoan… vẫn được coi là hàng hóa trong nước đã sản xuất được và phải tính thuế. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xác định hàng hóa nào trong nước đã sản xuất được cần phải tính, nộp thuế. Cục Hải Quan Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, cơ quan Hải quan cũng đã nhận thấy cơ sở để xác định hàng hóa chuyên dùng là chung chung, chưa quy định cụ thể tổ chức/ các nhân có thẩm quyền xác định. Vấn đề này, ngành Hải quan đã có ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và được trả lời theo công văn số 4888/BKHĐT-KTCN ngày 23-6-2016, theo hướng dẫn tại công văn này các doanh nghiệp cần thống kê danh sách hàng hóa chuyên dùng cho lĩnh vực dầu khí trên cơ sở dữ liệu hàng hóa đã nhập khẩu để đề nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận làm căn cứ xử lý miễn thuế.

Liên quan đến việc thực hiện các quy định về giám định hàng hóa đối với một số mặt hàng là dung dịch, hóa phẩm khoan trong quá trình nhập khẩu không xác định được thành phần, công dụng, … Các doanh nghiệp kiến nghị sau một tháng gửi mẫu giám định mà chưa kết quả phân tích phân loại thì cơ quan Hải quan chấp thuận khai báo của doanh nghiệp và cho giải phóng hàng phục vụ sản xuất mà không hồi tố. Ngoài ra, trong quá trình chờ kết quả phân tích phân loại, các doanh nghiệp dầu khí kiến nghị được đưa hàng về kho bãi riêng để bảo quản vì quá trình giám định làm mất quá nhiều thời gian, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Đồng thời có thể xảy nguy hiểm do không được bảo quản đúng quy trình khi phải để trong khu vực vực giám sát của cơ quan hải quan.,

Theo Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu, các vướng mắc nêu trên đã được quy định rất cụ thể tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính (Thông tư 38), do đó nội dung kiến nghị của doanh nghiệp là không phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Vấn đề về thời gian phân tích phân loại quá lâu, cơ quan Hải quan địa phương cũng đã có ý kiến với cấp có thẩm quyền và ngành Hải quan cũng đã ghi nhận và cố gắng khắc phục trong thời gian tới.

Về đề nghị hoàn thiện Thông tư 69/2016/TT-BTC ngày 6-5-2016 của Bộ Tài chính về việc “Quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu… hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí”, Cục Hải Quan Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, các quy định tại Thông tư 69/2016/TT-BTC là mang tính đặc thù đối với hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu, hóa chất, khí, hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí … Các thủ tục liên quan nếu đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác đều được dẫn chiếu cụ thể. Trường hợp doanh nghiệp dầu khí nhận thấy trong Thông tư có nội dung gì chưa phù hợp thì có ý kiến để cơ quan Hải quan tổng hợp và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Ngoài các vướng mắc nêu trên, Cục Hải Quan Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã giải đáp 8 vướng mắc khác liên quan đến việc thực hiện Thông tư 38 về thuế nhập khẩu và thuế GTGT trong các hợp đồng cung cung cấp hàng hóa của hàng miễn thuế, chi phí phân tích phân loại đối với hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan Hải quan, ấn định thuế đối với các tờ khai tạm nhập, tái xuất đăng kí sau ngày Thông tư 38 có hiệu lực… và các vướng mắc về thủ tục xuất trả hàng hóa nhập khẩu cho nước ngoài, xác định trị giá hải quan, trị giá tính thuế đối với hàng tạm nhập; thủ tục tái xuất đi sửa chữa, hàng đi thuê, hàng nhập chuyển giao của nhà thầu phụ. Quy định đối với việc áp dụng hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu tại Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27-1-2014 của Bộ Công Thương…